VTC Tin mới | Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hiện tại đã quá thời hạn nhưng Vietnam Airlines vẫn chưa công bố 3 báo cáo quan trọng, gồm báo cáo tài chính kiểm toán 2021, báo cáo thường niên 2021 và báo cáo tài chính quý 1/2022.

(*) Nguồn: Tuổi trẻ

#vtcnow #vtctinmoi #vtcsuckhoe

Nguồn: https://amberriverside.com.vn/

Nguồn: https://amberriverside.com.vn/kinh-te/bao-cao-tai-chinh/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.