Như thông tin ngày 11/5/2022, Thanh Tra Bộ Tài Chính sẽ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo Bộ các kiến nghị, đề xuất của các Nhà đầu tư liên quan đến việc hủy bỏ 9 lô trái phiếu THM.

Nhưng đã trôi qua 1 tuần các Nhà đầu tư trái phiếu của THM vẫn chưa nhận được về phản hồi, hướng dẫn nào về việc giải quyết của Bộ Tài Chính.

Nguồn: https://amberriverside.com.vn/

Nguồn: https://amberriverside.com.vn/kinh-te/bao-cao-tai-chinh/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.