Song: Họa Tâm | 画心
Singers: Nhất Khỏa Tiểu Thông ft Lý Tông Nam ft Phan Nghệ Tường | 一棵小葱 ft 李宗南 ft 潘艺翔
Moive: Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ |《良辰好景知几何》Love in Flames of War
Actors: Đậu Kiêu, Trần Đô Linh, Hồ Quân, Vương Kính Tùng, Lại Nghệ, Viên Hạo, Đổng Tuyền

Nguồn: https://amberriverside.com.vn/

Nguồn: https://amberriverside.com.vn/an-choi/canh-dep/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.