Cách đọc báo cáo tài chính:
B1: Tập trung vào các con số lớn, trọng yếu. Bên cạnh đó là các con số bất thường và gạch chân lại
▪Đọc 3 bản BCTC để thấy thực trạng doanh nghiệp thông qua các con số tổng hợp
▪Đọc con số lớn nhất: Ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp
▪Trọng yếu cho biết lõi kinh doanh của doanh nghiệp ra sao và là nơi đánh giá dn tốt nhất
▪Bất thường để đánh giá phù hợp nhất với nội tại doanh nghiệp
▪Gạch chân lại để dễ nhớ và tập trung tìm hiểu
Với mỗi ngành nghề thì khoản mục trọng yếu lại khác nhau: BĐS, Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Xây
dựng …
B2: Đọc TM BCTC phần chính sách ghi nhận để hiểu nội dung khoản mục, đọc phần giải thích và liên hệ thực tiễn làm rõ những dấu hiệu cần gạch chân trên 3 báo cáo tài chính; Đọc BCTN kết hợp BCTC đánh giá tổng thể về doanh nghiệp
▪Đọc phần chính sách ghi nhận trong thuyết minh BCTC để thấu hiểu cách ghi nhận của các khoản mục trong BCTC
▪ Liên hệ những điều rút ra được từ việc đọc BCTC với nhau của 3 BCTC để tạo lên một sự kết nối giữa các con số rút ra ý nghĩa (nguyên tắc phù hợp)
▪ Liên hệ với thực tế kinh doanh và loại hình kinh doanh, công thức vận hành kinh doanh của doanh nghiệp để có kết luận bước đầu phù hợp.
▪ 1 doanh nghiệp tốt đòi hỏi sự phù hợp của 3 BCTC với tình hình kinh doanh thực tiễn kinh doanh và phù hợp với ngành nghề kinh doanh cũng như chiến lược phát triển công ty
▪Đọc BCTN để: 1. Hiểu rõ bản chất công thức vận hành kinh doanh của doanh nghiệp; 2. Chiến lược, kế hoạch và thực tế thực thi của doanh nghiệp

Nguồn: https://amberriverside.com.vn/

Nguồn: https://amberriverside.com.vn/kinh-te/bao-cao-tai-chinh/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.