Đà lạt ngày nay, cuộc sống đà lạt hôm nay, tình hình đà lạt.
Tiếp tục khám phá khu vực An Sơn của phường 4 thành phố Đà Lạt, là khu vực đất đai rộng lớn, với những căn nhà lụp xụp nằm rải rác. Ở đây còn nhiều mảnh đất bỏ hoang cỏ mọc um tùm, có lẽ là đất nằm trong dự án hoặc đất rừng.
Bđs cả từ thành thị đến nông thôn không chỉ ở Lâm Đồng mà nhiều nơi trên cả nước có giá rất cao, sốt đất liên tục do nhu cầu nhà ở và đầu tư ngày càng nhiều. Cơ hội để sở hữu nhà cửa của người nghèo và thu nhập thấp ngày càng trở nên khó khăn.
#đàlatngaynay

Nguồn: https://amberriverside.com.vn/

Nguồn: https://amberriverside.com.vn/du-an-bds/du-an/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.